Szczegółowa oferta
Pracownicy
Druki do pobrania

Artykuły pracowników
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
34 - 300 Żywiec ul. Ks. Prałata Słonki 4
tel 33 861 33 09, 33 861 33 14, 33 861 68 84
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żywcu jest publiczną placówką oświatową, z usług, której dobrowolnie i nieodpłatnie korzystają dzieci i młodzież oraz ich rodzice i nauczyciele z 10 Gmin Powiatu Żywieckiego (Czernichów, Gilowice, Jelenia, Koszarowa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Ślemień i Świnna) oraz miasta Żywca.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600. Placówka zatrudnia 6 psychologów, 6 pedagogów i 3 logopedów. Na jednego pracownika przypada około 1700 dzieci i młodzieży, którzy mają prawo korzystać z usług poradni. Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe i wiele specjalistycznych szkoleń.

Zgłoszenia na wizytę w poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie. Badania wykonuje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Termin wizyty wyznaczany jest zgodnie z kolejnością napływania wniosków, a czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 miesiące. Badanie lub terapia dla ucznia wymaga obecności przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.